Pilířem každé fungující rodiny je komunikace. Jestliže mladí lidé založí rodinu, mělo by jít o uvážený krok, kdy si uvědomujeme nejen radosti ze sdílení mezi sebou a dětmi, ale i jistá omezení. Dětem se totiž zpravidla přizpůsobuje vše, od stravy až po program zábavy ve volném čase.
rodina na pláži.jpg

Rodina jako celek

Ideálním stavem je, pokud rodina funguje jako celek, a jeden na druhého se může spolehnout. Tehdy si lidé rozumí nejen v sexuální oblasti, ale především jako partneři – přátelé, směrují své děti do této životní role a ty si pak své rodiče volí za svůj vzor. Není pak tudíž problém své ratolesti zabavit tvůrčím způsobem.
otec s dcerou.jpg

Společenské akce versus poklidný pobyt v přírodě

Tipů na zabavení dětí a pro stmelení tohoto malého „kolektivu“, co jej nazýváme rodinou, je mnoho. Internet je v tomto směru přehlcený a zpravidla jde o komerční, byť nekonvenční styly zábavy. Prohlídky hradů a zámků, lidová řemesla, festivaly, přehlídky, koncerty, slavnosti, rytířská klání, výstavy a vernisáže. Většinou společenské akce, kde se to lidmi doslova hemží, a kde se pozornost dětí rozptyluje do mnoha směrů.
Takových akcí jsou tisíce, paradoxně však rodinu příliš neztmelí. Dle vyjádření některých odborníků v oblasti psychologie je symbolem harmonické rodiny klid a pohoda v náruči přírody. Děti, které jsou již v raném věku vedené k citlivosti, k vnímání přírodních krás bez rušivého vlivu civilizace, bývají šťastné, spokojené, a především skromné. Od takových ratolestí lze pak očekávat spíše vzájemnou toleranci, pomoc, tito lidé považují svou rodinu za něco posvátného a od svých blízkých se neodvrací ani v těžkých chvílích.
máma a dcera na poli.jpg
Tak namísto rytířského souboje, co prezentuje umírání na středověkých bojištích, bychom měli posadit děti do kánoe, naučit je základní horolezecké techniky, usednout do sedla bicyklu a putovat s nimi jihočeskou krajinou rybníků Jakuba Krčína, anebo s batohem na zádech zkoumat působivý reliéf štítů Vysokých Tater.