Pokud se bavíme o distribuci, musíme vytáhnout vše, co jakkoli souvisí s dopravou, vytvořit systém a ten musí být propojen se zbytkem firmy. Žádná část podniku nemůže existovat separovaně, jelikož pak k němu nepatří a nemůže s ním spolupracovat a kde není spolupráce, tam je krize.
Proto distribuci přenecháváme odborníkům, kteří za nás mohou v této oblasti vykonávat mnohem více než je jen pouhé převážení věcí. Vše záleží na povaze firmy, které zadáváme zakázku, naší politice a tomu, jak plánujeme hospodařit s financemi.
článek řetězu

Distribuční články mohou zajišťovat:

–          Přepravu – to jsou právě dopravci, jedná se čistě o přemisťování věcí, způsob necháváme na odbornících, důležité pro nás je, že je vše v pořádku na svém místě ve správný čas.
–          Pojištění – to můžeme mít jako firma vlastní, nebo nám může nějaký článek nabídnout ještě další, třeba pojištění proti krádežím a podobně. I tuto věc můžeme zcela nechat na distributorovi.
–          Zabezpečení platby – všichni chtějí mít peníze včas na svých účtech, je však na nás, jestli budeme přebírat platby, nebo zdali to necháme na někom jiném.
–          Výzkum trhu – pro nás je naprosto nezbytné ho mít, avšak nemusíme být schopni si ho sami udělat, lepší je to nechat na odbornících a pokud se na to některý distributor specializuje, proč to nenechat na něm. Ušetříme si tím mnoho trápení.
–          Celní odbavení – je to taková další nepříjemnost, se kterou se musíme potýkat, avšak se kterou se za nás může potýkat někdo jiný, kdo v tom už ale umí mnohem lépe chodit, protože to dělá prakticky stále.
–          Komplementace zboží – můžeme mít dohodu, že my pošleme všechny nezbytné části a distributor je na nějakém místě složí do odpovídajícího balíčku. V případě elektroniky, kdy obvykle objednáváme více věcí naráz nám pak nepřijde deset malých balíčků, ale jeden velký, kde bude vše, co jsme si objednali. Každý zákazník má jiné nároky a je třeba to respektovat.
–          Marketingová komunikace – zde bývá kámen úrazu, avšak pokud za nás jednají zprostředkovatelé může to vést ke zlepšení obytu zboží, pakliže neudělají někde chybu, která by způsobila firmě pošpinění jména a důsledkem toho, bychom přišli o zákazníky. Je třeba si dobře promyslet, koho necháváme jednat naším jménem.
graf v kostičkách
–          Navazování kontaktu se zákazníkem – mohou to být prostředníci, nebo zprostředkovatelé, můžeme to být i my. Musíme však vždy myslet na to, že kontakt se zákazníkem je poměrně důležitý a neměli bychom se ho tak lehce vzdávat, protože bez zákazníků jsme ničím.
–          Sjednávání podmínek prodeje – to pro nás představuje obchodní jednání. Můžeme si najmout lidi, kteří to zvládnou za nás, sjednají podmínky a my z toho vyjdeme opravdu dobře, avšak i zde je třeba myslet na to, že některé věci bychom si měli nechat ve vlastní kompetenci.