Povinnost navštěvovat školy a podrobit se výuce je pro děti v první třídě poměrně prudkou změnou a zásahem do života a ne každé dítě se s tím dokáže rychle srovnat. Jestliže si to uvědomují nejen rodiče, ale především kantoři a zejména vedení školy, je na místě dětem zpříjemnit pobyt ve školní budově a postarat se o to, aby se tu cítily téměř jako doma. Samozřejmě toho nelze docílit do nejmenších podrobností, ale součástí tohoto procesu mohou být například pokojové rostliny na chodbách či ve třídách a také nápojové automaty. Mít k dispozici ve škole dostatek tekutin je jeden ze zásadních vlivů pro rozvoj dětské psychiky a s tím spojeného vstřebávání vědomostí a dovedností získaných při výuce.

ovocné šťávy

Nápojové automaty se ve školách již instalují běžně, a to je dobře. Ti z vás, co pamatují socialismus, si možná uvědomí, že tehdy ve školách žádné automaty nebyly, a dětem nezbývalo nic jiného, než si nosit nápoje z domova, což byl mnohdy problém (v čem je nosit), anebo byly odkázané na pití vody z vodovodu na toaletách. Velmi ale záleží na sortimentu, který je v automatech nabízen, a to je mnohde další průšvih, bývají zde totiž v převaze nápoje sycené oxidem uhličitým a s obsahem kofeinu, namísto aby tu převažovaly zdravé a prospěšné ovocné stoprocentní koncentráty.

šťáva z pomeranče

Jak dopravit ovocný koncentrát na trh

Nabízí se nyní otázka, jak dodávat do škol více ovocných koncentrátů. V první řadě se o to musí postarat vedení školy a zajistit jiné složení výběru nápojů v automatech, a pak je třeba dbát o technické zabezpečení tohoto procesu již při výrobě, tedy získávání surovin – čerstvého ovoce. Slouží k tomu i plastové IBC kontejnery, v nichž se uchovává a transportuje získaný ovocný polotovar k dalšímu zpracování, zejména pasterizaci a stáčení ovoce do vhodných kartonových obalů. S kontejnery IBC je přeprava a skladování ovocných koncentrátů efektivní a bezproblémové.