Jednou ze základních operací banky je právě poskytování úvěrů. Vzhledem k tomu, že poskytnutím úvěru žadateli se banka vystavuje jistému riziku, že dlužník nebude řádně hradit výši splátek úvěru nebo přestane hradit a tato úvěrová pohledávka se tak stane pro banku jednoznačně nedobytnou. Toto potenciální nebezpečí vyskytnutí se faktu je nazýváno coby úvěrové riziko. Tudíž banka za účelem udržení solventnosti a stability se musí náležitě chránit, tj. přísnější podmínky a striktnější pravidla pro získání úvěru od banky. Banka z tohoto důvodu tak jednoduše poskytuje úvěr žadatelům, které shledá dostatečně schopné pro splácení poskytnuté výši úvěru.
malovaná chata

Bonita žadatele a její vliv na úrokovou sazbu

Každá banka si prověří u žadatele jeho bonitu. Jednoduše lze konstatovat, že čím vyšší bonita, tím tak je možnost získat nižší úrokovou sazbu. Bonita je jakousi zárukou či jistotou pro banku, že žadatel s dobrou bonitou jednak získá úvěr a především bude ho i řádně splácet po celou dobu. Jestliže žadatel má nižší bonitu pro banku, avšak je ještě na hranici splňující poskytnutí úvěru, je však třeba počítat s tím, že úvěr bude poskytnut, ale nebude se jednat o tak výhodnou úrokovou sazbu jako v případě klienta majícího vyšší bonitu.
zelený štítek
Parametry aneb jak se zjišťuje bonita žadatele o úvěr?

Bonita žadatele je ovlivněna hned několika podstatnými faktory, mezi které náleží jak věk. Zde samozřejmě platí, že čím starší jedinec, tím je to z pohledu banky horší. Stejně tak i vliv má pohlaví, neboť je prokázáno, že přeci jen muži oproti ženám mají vyšší tendenci nesplácení úvěru. Dále mezi ovlivňující faktory náleží vzdělání žadatele, profese, rodinný stav. Toto jsou osobní údaje. Druhou částí mající vliv při zjišťování bonity žadatele je jeho příjem. Zde se jedná o trvalé měsíční příjmy a ne o pouhé jednorázové příjmy. Stejně tak jsou v tomto směru i posuzovány zároveň výdaje žadatele, jedná se opět o pravidelné výdaje.

V případě nedostatečné bonity je alternativa pro získání úvěru u banky možnost ručitele. Pokud není toto reálné či ani tento fakt nepomůže, vždy je možnost získání hypotečního úvěru od nebankovní společnosti

Vyvarujte se!

Nikdy nežádejte o hypotéku u dvou společností současně. Jednak budete působit neseriózně, budete mít vyšší skóre v registru, který má poté i negativní dopad. A nejen pro banku se bude jednat o podezření z úvěrového podvodu.