Není pochyb o tom, že se internet stal důležitou součástí našich životů. Najdeme na něm prakticky cokoliv, co nás zajímá, a v podstatě učinil například telefonní seznamy zbytečnými.

Tohoto trendu si samozřejmě všimly i firmy, a rozhodly se této nové platformy využít k získávání nových zákazníků. Koneckonců, nic jiného jim ani nezbylo, pokud se chtěly na trhu udržet. Výsledkem pak je, že dnes má prakticky každá firma svou vlastní internetovou stránku, bez ohledu na svou velikost či zaměření.

úvodní stránka vyhledávače Google

To platí i o firmách, které se zabývají propagací. Ty však mají v této situaci výhodu, že mohou využít svých znalostí k tomu, aby přilákaly zákazníky. Zde je ovšem potřeba počítat s tím, že i ostatní stejně zaměřené firmy mají naprosto totožné možnosti.

Ovšem aby internetová stránka splňovala svůj hlavní účel, tedy získávání nových zákazníků, je nejprve potřeba, aby nejen dobře vypadala, ale zároveň i aby obsahovala vše, co mohou potenciální zákazníci chtít vědět. Příkladem mohou být webové stránky https://www.ppcprofits.cz/co-je-ppc-reklama a https://www.ppcprofits.cz/jak-vytvorit-ppc-reklamu, které patří jedné takové firmě. Zde se můžeme podívat, co vše by mělo být jejich součástí.

V první řadě je to samozřejmě ceník služeb. Ten by měl být přehledný, srozumitelný, avšak dostatečně detailní. Měli bychom však pamatovat na to, že se nejedná o katalog. Zde není potřeba popis jednotlivých nabízených služeb, pouze jejich název a cena. Ideální je, pokud jsou nějak srozumitelně seřazeny.

Co se katalogu týče, i ten bychom zde měli najít. Díky němu budou zákazníci vědět, co přesně je součástí dané služby, a nohou se tak rozhodnout, zda je pro ně ta pravá.

návrh firemní internetové stránky

Chybět nemůže samozřejmě ani kontakt na různé důležité pracovníky, a to jak telefonický, tak i e-mailový, přičemž musí být jasné, u koho si může zákazník danou službu objednat, či koho kontaktovat v případě problémů. Chybět nesmí ani adresa sídla firmy.

Samozřejmě neuškodí, když na svém webu firma uveřejní i něco o sobě, svou historii a dosažené úspěchy. To pomůže lidem se rozhodnout, a zvýší pravděpodobnost, že si vyberou právě ji. A to je to nejdůležitější.