Proč se hromosvody vůbec instalují

Blesk může udeřit v přírodě v podstatě kdekoli, jistým pravidlem je, že nejčastěji je do země sveden po výškových budovách a stožárech, vysokých stromech a dalších vyšších přírodních úkazech, ale není to vždy pravidlem. Zasáhnout může teoreticky jakýkoli dům, a proto má také význam opatřit jej hromosvodem.

blesk na nebi

Význam to má zejména ze dvou důvodů:

Ochrana zdraví a života osob a zvířat – silný elektrický výboj má natolik ničivou sílu, že zasažená oběť obvykle úder nepřežije. Jednak kvůli rozsáhlým popáleninám, a pak pro zástavu srdeční činnosti. Je-li v domě funkční hromosvod, tedy např. pravidelně revidovaný, blesk po něm sjede do země okamžitě, nezasáhne jiné části objektu a v podstatě se o něm ani nemusíte dozvědět. Poškozený hromosvod nebo dům bez hromosvodu znamenají jisté bezpečnostní riziko, že výboj zasáhne okapy, okenní https://www.heureka.cz/%3Fh%255Bfraze%255D%3DOkenn%25C3%25AD%2520teplom%25C4%259Br%2520venkovn%25C3%25AD parapet, balkonové zábradlí, schodiště, ale také třeba televizní anténu. Pokud se někdo v tomto okamžiku dotýká těchto předmětů, nebo jiných, které jsou s nimi ve vodivém spojení, může to skončit tragicky.

silná bouřka

Nebezpečí požáru – za požár vzniklý v důsledku blesku může prudká oxidace a elektrický odpor. U dřevěných překážek, např. u stromů, je dřevo zapáleno díky vysokému oxidačnímu potenciálu, u kovových součástek, např. elektrických kabelů či anténních svodů, se může díky vysokému odporu materiál rozpálit natolik, že podpálí okolní předměty. Hasiči pak už jen redukují vznikající škodu, která však i přesto nebývá malá.

Až se tedy nad vaším domem zatáhne a začnou létat blesky vzduchem, rozpomeňte se na váš hromosvod a zpytujte svědomí, zda si jste jisti, že je skutečně v pořádku. A pokud hromosvod nemáte, možná by stálo za úvahu nechat jej namontovat odborníky tak, aby byl skutečně co platný, a nešlo jen o výškovou ozdobu vašeho komínu. A pochopitelně nezapomínejte ani na dodržování stanovené četnosti revize hromosvodů.