Proč se hromosvody vůbec instalují

Blesk může udeřit v přírodě v podstatě kdekoli, jistým pravidlem je, že nejčastěji je do země sveden po výškových budovách a stožárech, vysokých stromech a dalších vyšších přírodních úkazech, ale není to vždy pravidlem. Zasáhnout může teoreticky jakýkoli dům, a proto má také význam opatřit jej hromosvodem.

blesk na nebi

Význam to má zejména ze dvou důvodů:

Ochrana zdraví a života osob a zvířat – silný elektrický výboj má natolik ničivou sílu, že zasažená oběť obvykle úder nepřežije. Jednak kvůli rozsáhlým popáleninám, a pak pro zástavu srdeční činnosti. Je-li v domě funkční hromosvod, tedy např. pravidelně revidovaný, blesk po něm sjede do země okamžitě, nezasáhne jiné části objektu a v podstatě se o něm ani nemusíte dozvědět. Poškozený hromosvod nebo dům bez hromosvodu znamenají jisté bezpečnostní riziko, že výboj zasáhne okapy, okenní parapet, balkonové zábradlí, schodiště, ale také třeba televizní anténu. Pokud se někdo v tomto okamžiku dotýká těchto předmětů, nebo jiných, které jsou s nimi ve vodivém spojení, může to skončit tragicky.

silná bouřka

Nebezpečí požáru – za požár vzniklý v důsledku blesku může prudká oxidace a elektrický odpor. U dřevěných překážek, např. u stromů, je dřevo zapáleno díky vysokému oxidačnímu potenciálu, u kovových součástek, např. elektrických kabelů či anténních svodů, se může díky vysokému odporu materiál rozpálit natolik, že podpálí okolní předměty. Hasiči pak už jen redukují vznikající škodu, která však i přesto nebývá malá.

Až se tedy nad vaším domem zatáhne a začnou létat blesky vzduchem, rozpomeňte se na váš hromosvod a zpytujte svědomí, zda si jste jisti, že je skutečně v pořádku. A pokud hromosvod nemáte, možná by stálo za úvahu nechat jej namontovat odborníky tak, aby byl skutečně co platný, a nešlo jen o výškovou ozdobu vašeho komínu. A pochopitelně nezapomínejte ani na dodržování stanovené četnosti revize hromosvodů.