Snad v každém z nás třímá touha po snadno nabytém jmění. V mnoha z nás totiž panuje představa, že by nám umožnilo snadný, bezstarostný život. Mohli bychom si dopřát, cokoliv by si naše srdce přálo, a mohli dělat jen to, co nás baví.

To však není pro naprostou většinu lidí dosažitelný cíl. Koneckonců, peníze jsou odměnou za vykonanou práci, a čím náročnější či zodpovědnější je, tím více jich dostaneme. A to se příliš neslučuje s jejich snadným nabytím.

burza4

Přesto se najdou lidé, kteří se o to pokouší, nejčastěji prostřednictvím sázek, ať už na sport, nebo, což je mnohem obvyklejší, koupí losů či sázením na různé loterie, například na Sportku. Jiní pak nechtějí spoléhat na náhodu a volí takový způsob, u kterého mají větší šanci uspět. Tím je nákup a prodej akcií.

Na první pohled se to zdá jednoduché – koupíme dané akcie, když je jejich cena nízká, a prodáme je, když stoupne. Je to jednoduchý princip, a snadno by tedy měl vést ke zbohatnutí. Proč tomu tak ale většinou není?

Jednoduše proto, že orientace na akciovém trhu je poněkud složitější. Musíte totiž být schopni odhadnout, zda bude daná akcie opět stoupat, či zda bude pokračovat v klesání. Jinak snadno přijdete o své peníze.

burza2

Proto byly vytvořeny nejrůznější ukazatele, které nám s tímto úkolem mají pomoci. Jedním z nich je i market profile. Jak již název napovídá, jedná se o profil daného trhu, či spíše určité jeho oblasti. Zde se porovnají ceny akcií jednotlivých firem ve snaze vysledovat určitý trend. Na jeho základě se následně pokusíme odhadnout to, jak se bude chovat v nejbližší budoucnosti.

Jistě, ani tato metoda není stoprocentně spolehlivá. Vždy se může stát něco, co daným trhem otřese. Proto je potřeba vzít tuto skutečnost v úvahu a postupovat při interpretaci výsledků opatrně. Jen tak budeme mít šanci, že se nám podaří uspět.