Epilepsie, nebo také padoucnice, je onemocnění staré jako lidstvo samo. Trpí jím až dvě procenta populace, může potkat každého z vás, a především se s ním můžete ve svém životě setkat. Jak poznáte, že člověk ve vašem okolí trpí epilepsií, a jak mu v případě, že ho postihne záchvat, pomůžete?
alzheimerova choroba
Pro tuto nemoc jsou typické opakovatelné záchvaty, které vlastně představují přechodné poruchy funkce mozku. Dochází při nich v mozku k abnormálnímu výboji skupin nervových buněk, který může vyvolat například jen blikající světlo, nedostatek spánku, nepravidelný denní režim, alkohol, či jiné dráždivé látky. Někdy může záchvat proběhnout lehce, takže postiženého postihnou pouze jemné záškuby, které lidé v okolí ani nepostřehnou. Mnohdy je však průběh těžší, záchvaty pak doprovází vysoké křeče a následné bezvědomí postiženého.
červená spirála
Druhy epilepsie:
1.       Vrozená – tu způsobuje dědičnost či různé zásahy do vývoje plodu při nitroděložním těhotenství.
2.       Získaná – spouštěčem bývají různé úrazy hlavy, infekční onemocnění, cévní onemocnění či nádory.
Co dělat, když někoho v okolí postihne epileptický záchvat?
Epileptický záchvat vypadá velmi dramaticky, proto se nelekejte a především zachovejte klid. Nemocného položte na bok, aby mu nezapadl jazyk, a nadále s ním zbytečně nehýbejte, ale ani se ho nesnažte omezovat v pohybu. Z jeho dosahu odstraňte všechny předměty, o které by se mohl nemocný poranit. Když záchvat odezní, vyndejte mu všechny překážky z úst, například jídlo či umělý chrup, a snažte se nemocného uklidnit. Nezapomeňte zavolat lékařskou pomoc.
platíčka léků
Léčba epilepsie:
Pokud se záchvaty u nemocného opakují, je nutné, aby začal užívat vhodné léky, které zabraňují vzniku abnormální elektrické aktivity. Pokud postižený ví, že trpí epilepsií, měl by dodržovat pár zásadních pravidel, která mu zabrání v opakování záchvatů:
·         neužívat alkohol
·         dodržovat pravidelný denní i noční režim
·         vyvarovat se některých dráždivých látek