Už jste se nÄ›kdy setkali s hemoroidy? Je to ponÄ›kud nepříjemné onemocnÄ›ní kůže v oblasti vyluÄovacího ústrojí, které ovÅ¡em není zase tak nebezpeÄné, zvláštÄ› pokud vyhledáte vÄas lékaÅ™e. V takovém případÄ› může být odstranÄ›ní záležitostí pár dní. Využívá se velmi úspěšná mechanická metoda, pÅ™i které jsou jednotlivé krevní anomálie podvázány a pÅ™iÅ¡krceny. Po nÄ›jakém Äase se oddÄ›lí a odejdou se stolicí, aniž byste nÄ›co registrovali. Druhou, ponÄ›kud drastiÄtÄ›jší metodou je chirurgický zákrok, ale ani zde se nemusíte tolik obávat, samotná operace má velké procento úspěšnosti.

Koho nejvíce trápí hemeroidy?

OnemocnÄ›ní s trochu straÅ¡idelným názvem hemoroidy, se podobnÄ› jako kÅ™eÄové žíly velmi Äasto vyskytuje u osob, které v práci nebo i doma Äasto sedí. Jsou to tedy různí úředníci, pracovníci v kanceláři, poÄítaÄoví specialisté, Å™idiÄi a jeřábníci, pokladní v obchodech a další obory. Pokud bychom si udÄ›lali průzkum, tak bychom zjistili, že toto onemocnÄ›ní je vskutku velmi Äasté a vyskytuje se jak u mužů, tak u žen. U žen je to možná ponÄ›kud vyšší Äíslo.